SANALPOS HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE1 :  TARAFLAR  :

1.1.İşbusözleşme ’ Bahçelievler Mah. 1857 Sk. No:12/AYenişehir/Mersin’ adresindefaaliyet gösteren T.C. Toros Üniversitesi (“Üniversite” olarakanılacaktır.) ile “ https://online.toros.edu.tr” adresinde işlem gerçekleştiren bütün bireyler (bundan sonra “üye” olarakanılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

MADDE2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU: 

2.1Üniversite ve üye’nin hak ve yükümlülükleri Sanal POSKullanım Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

2.2Sanal POS hizmetini kullanarak kredi kartınız ile online ücretyatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

MADDE3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 ÜYE,Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği hertürlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksanolmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayıtek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda “SanalPOS Kullanım Sözleşmesinin” Üniversite tarafından tek taraflıolarak derhal sona erdirileceğini, Üniversitenin  bu yüzdenuğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağınıkabul ve beyan eder.

3.2 Siteyebağlandığınız an itibarı ile üye olun yada üye olmayınaşağıdaki şartları (maddeleri) okumuş, anlamış ve kabul etmişsayılırsınız.
3.3 Üniversite,bu sözleşmede yazılı bulunan tüm şartları (maddeleri) öncedenhaber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
3.4 Sayfadasunulan hizmetlerin bir kısmını yada tamamını geçici yadasüreli olarak yayından  üniversitenin kaldırma hakkısaklıdır.
3.5 Derskayıtları, dönem ücretinin ödenmesine müteakipyapılabilecektir. Ücret ödenmesi, ders kaydının yapıldığıanlamına gelmez, ders kaydını yaptırmak öğrencininsorumluluğundadır.
3.6 SanalPOS Sistemi diğer online uygulamalar (Öğrenci Bilgi Sistemi (MUBİS), Lisansüstü Başvuru, vb.) ile paralel çalışmaktadır. Diğersistemlerdeki kullanıcı bilgilerinizin izniniz olmaksızınkullanılması durumunda yetkili birimleri uyarmak Üye sorumluluğualtındadır. Bunların yanı sıra Sanal POS sistemini kullandıktansonra Üyenin kullandığı tarayıcıyı (browser) kapatarak sitedençıkmak da tamamen üye sorumluluğundadır. Burada bahsi geçenkurallara uyulmamasından dolayı kaybedilen veya değiştirilenbilgilerinizden Sanal POS, dolayısıyla Üniversite sorumludeğildir. 

3.7  Sözleşmedeyazılı bulunan şartlardan (maddelerden) bir ya da bir kaçınınihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarıya gerek kalmadankullanımın kısıtlanması yada sona erdirilmesi hakkımız saklıtutulmaktadır.
3.8 SanalPOS sistemini kullanırken gerçekleştirdiğiniz her türlüişlemlerden (eylemlerden) kişisel olarak sorumlusunuzdur,eylemleriniz sebebiyle oluşabilecek zararları ödemek zorundakalacağınızı önemle ihtar ederiz.
3.9 SanalPOS Sistemi uyarı vermeden üyeliğinizi geçici veya kalıcıolarak durdurabilir, gerektiği durumlarda yasal yollarabaşvurabilir. 

3.10 Üniversite’nin,internet hizmetinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı,servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarındadoğabilecek aksaklıklardan üniversite sorumlu olmayıp bukonulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir.

MADDE4 GİZLİLİK VE GÜVENLİK:

4.1 Öğrenciye(üye) ait kullanıcı bilgilerinin başkaları tarafındankullanılması yasaktır.

4.2 Busitede bulunan bilgilerin kopyalanması, benzerinin yapılması,dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.

4.3 SanalPOS sistemi üzerinden kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerdegüvenliğiniz için en son teknolojiler kullanır. Kartbilgilerinizi girdiğiniz sayfada tarayıcınızın adres satırındaveya alt tarafta bir anahtar vardır. Bu anahtar, tarayıcınızlagönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslarcagörünemeyeceğinin işaretidir. Sistemimizde 256 bit SSL güvenlikve 3D Secure servisleri sayesinde güvenliğinizi riske atmadanişlemlerinizi yapabilirsiniz.
4.4 3DSecure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıylakart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulamasistemidir
4.5 3DSecure sistemiyle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesiiçin; kart sahibinin yapılan işlemi, banka tarafından kendineverilen özel bir ödeme şifresiyle onaylaması gerekir. Kredi kartınumaranız başkaları tarafından biliniyor olsa bile, şifrenizsadece sizde olduğundan internet ortamında güvenli alışverişyaparsınız.

4.6  ÜYEsahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veyayanlış şekilde yapılan sanal POS işlemlerinde, çekilen tutarakredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından blokekonur ve Üniversite’nin hesaplarına aktarılmaz veya geri alınırise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun ÜYE’ye ait olduğunu, bukabil işlemlerde işleme ait  bedelin  tamamından ÜYE’nin  sorumlu  olduğunu kabul eder.Üniversite’nin söz konusu hizmet bedelinin tamamını her türlügecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerekolmaksızın ÜYE’den tahsile yetkili olduğunu ve Üniversite’nintalep ettiği tarihte nakit olarak Üniversiteye ödeyeceğini beyan,kabul ve taahhüt eder.

MADDE5 İPTAL-İADE KOŞULLARI

5.1 Ücretiadesi, sözleşmenin 5.2 maddesinde belirtilen ve üniversitetarafından hazırlanan yönetmelik ve mütevvelli heyeti kararlarınagöre yapılır. Üye bu konuda üniversite ve mütevvelli heyetitarafından alınacak kararları kabul ettiğini ve bu kararlara 5.2belirtilen şartlara göre kaydını sildireceğini kabul ve taahüüteder. 

5.2 KAYITSİLDİRME: 

 (1)İngilizce DiliHazırlıkProgramıda dahil olmaküzereÜniversiteyeilk kez kayıtyaptıran öğrenciler, kayıtsildirmebaşvurusunu,kayıtyaptırdığıyarıyılınbaşlangıçtarihinekadaryapmalarıdurumunda yıllıköğrenimbedelinin%10’unuödemekleyükümlüdür.

(2)Kayıtlı olanöğrencilerin kayıt sildirme işlemlerinde aşağıda belirtilenhükümler uygulanır; 

5.3Yeni Kayıtlarda(lisans-ön lisans) 

●Özelyetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kesin kayıtyaptırıp, kaydın sildirilmesi halinde üye; 

-Programınkontenjanı dolmamış ise ve yeniden ön kayıt açılıyor isekesinti yapılmayacağını, 

(Kontenjanındolması ve kayıt döneminin kapanması durumunda öğrenimücretinin %50’ si üniversite tarafından kesinti yapılarak kalanmiktar iade edilecektir.)

-Özelyetenek sınavı ile kayıt yaptırıp bilahare ÜniversiteninMerkezi yerleştirme öğrenci alan bölümlerine kayıt yaptırmamızhalinde kesinti yapılmayacağını, 

●Merkeziyerleştirme ile yapılan kayıtlarda ise; ek kontenjan bildirimtarihine kadar kaydın sildirilmesi halinde kesinti yapılmayacağını,bu tarihten sonra kaydın sildirilmesi halinde ise herhangi bir iadeyapılmayacağını, kabul ve taahhüt eder. 

5.4 DGS,YGS, Ek YGS, Ek DGS ile yapılan kayıtlarda, 

 ÜyeninKayıt yaptırdığı tarihi takip eden 5 iş günü içinde kayıtsildirilmesi durumunda kesinti yapılmaz. Sonrasında ise dönemücretinin %25’ inde kesinti yapılarak iade işlemigerçekleştirilir. 

5.5 Busite, Mersin’de oluşturulmuş olup yine Mersin’deyönetilmektedir. İhtilaf durumunda Mersin Mahkemeleri ve Mersinİcra Daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.